søndag 16. februar 2020

Ein litt usikker amatør


Allereie halvvegs i februar. Eg har kome til den erkjenning etter nokre hundre timar på You Tube saman med det eg lest tru er likesinna, at plantekassane vi lagde i fjor, var eit heise feilskjær. So lite fø pengane. So mykje plass kasta bort. I år er det dekkedyrkning, eller "no-dig" som er greia. Bedd utan kantbord, rett på bakken. Laga av gamalt organisk avfall som grasklipp og kompost. Og no har eg ikkje meir plass att i hagen.
Kun ei stupbratt brekka full i kampesteina.

Eg har googla og eg har søkt høgt og lågt. Ingen har dekkdyrka i ei brekka før.
Eg vert nok den fyrste...


Artisjokkane er sådd og planen er klar, skal tru om det i det heile er mogeleg å få til.....
Den som lever får sjå :)


onsdag 1. januar 2020

..eit lite tilbakeblikk

Eit lite tilbakeblikk eignar seg på ein dag som denne. Når det gjeld hagen på Helland var det spesielt eit prosjekt som både tok tid og gav rikt tilbake. Det var kjøkkenhagen.

Vi tok den beste plenen som ingen brukte og lagde oss ein kjøkkenhage:


Som de ser var det ikkje gjort i ei handvending. Men litt etter litt kom me i mål.