torsdag 19. juni 2014

If you can't beat them...

 

Eg har ved utallige anledninga vald å joine då det var umogeleg å vinne.
Nokre gonger vinn ein ikkje fordi motstanden er for stor
eller når toskaskapen er i fleirtal
andre gonger har ein beint fram feil og nederlaget var nødvendig
uansett grunn
har eg ofte vald å henge med likevel og gjere det beste ut av det
nett so i hagen
trønska eller smørblomen som me sa då me va små
har teke øve store dela av hagen min
eg har renska og renska
men da minka ikkje eit bel
så då får eg gjera so homlo
nyta...
fø da e no litt fint og..

5 kommentarer:

So kjekt at du legg att eit ord. Eg legg meg da te hjarta.